Waarom een papieren schoolagenda?

Het gebruik van de schoolagenda voor om ECHT GOED TE LEREN PLANNEN is een logische keuze. Een schoolagenda is niet alleen iets dat de leerlingen dagelijks gebruiken, dus zo’n 2000 keer per jaar, het is ook een plek waar kinderen veel persoonlijke en voor henzelf waardevolle zaken in kunnen plakken of bewaren. Gezien dit intieme karakter dat de schoolagenda in de loop van het schooljaar voor hen krijgt, is het interessant om bijvoorbeeld sociale vaardigheden op zo’n plek te presenteren.