Sociale vaardigheden

In de liggende kleuren agenda's zijn tekstjes opgenomen waarin de leerlingen worden gestimuleerd om stil te staan bij het functioneren van een goede samenleving; de Sociale Vaardigheden. Deze begint bij kennis en begrip van de normen die in onze maatschappij worden gehanteerd.

Zeker in deze tijd, waarin wij in toenemende mate worden geconfronteerd met grove pesterijen en geweld op school en, meer in het algemeen, met een verharding van de omgangsvormen in onze samenleving, is het noodzakelijk om het kwaad bij één van de wortels te bestrijden: op de scholen waar onze kinderen gevormd worden.

Om te beginnen moeten de basiswaarden van onze beschaving op de scholen worden gepresenteerd en inzichtelijk worden gemaakt.

Sociale vaardigheden

Eén van de methodes om kinderen te leren hoe men zich in onze maatschappij zou moeten gedragen is om hen een vraag voor te leggen over een bepaald dilemma.
Door hen hier zelf over na laten denken zijn zij bewuster bezig met het vraagstuk. Onderzoek wijst uit dat de uitkomst een antwoord zal zijn dat niet alleen identiek is aan het antwoord dat een volwassene hen zou hebben voorgekauwd, maar dat dit bovenal door hen zal worden geaccepteerd als waar(-devol). Want waarom zouden zij iets voor ‘waar’ aannemen uit de mond van een volwassen persoon die er keer op keer blijk van geeft dat hij of zij geen flauw idee heeft van de belevingswereld van het kind?