Disclaimer  |  Privacy
 
 
 
 
 
 
Tip voor ouders en opvoeders
Sociale vaardigheden in een schoolagenda


CitrusPers biedt scholen (basisscholen en het voortgezet onderwijs) een agenda aan, waarin leerlingen worden getraind in het effectief omgaan met hun tijd. Daarnaast worden zij gestimuleerd om na te denken over de waarden en normen die in een gezonde samenleving worden gehanteerd.  Een schoolagenda wordt door leerlingen zeker tien keer per dag gebruikt, vijf dagen per week, ongeveer veertig weken per jaar, dus zo'n 2000 keer per schooljaar!

De CitrusPers schoolagenda leert leerlingen hun activiteiten en huiswerk te plannen door middel van een tijdmachine. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met docenten en onderwijsdeskundigen. Daarnaast zijn er in de agenda tekstjes opgenomen waarin de leerlingen worden gestimuleer om even stil te staan bij het functioneren in een goede samenleving. Door hen zelf hierover na te laten denken, kunnen ze zichzelf en anderen herkennen.

Meer informatie vindt u op de website van CitrusPers