De Enige Echte Schooltuin- en Duurzaamheid PlanAgenda van CitrusPers🌿  🌺

Cover -schooltuin

De Schooltuin-en DuurzaamheidPlanAgenda voor
schooljaar 2019-2020 is samengevoegd met de gewone basisschoolagenda zodat alle kinderen hier mee kunnen werken. Deze specifieke agenda's kunnen tot 14 juni 2020 besteld worden door een gemeente of organisatie en het gaat dan alleen om echt grote aantallen.

Ontstaan
Het idee om een Schooltuin Plan Agenda te maken voor de leerlingen van groep 5, 6 en 7 sluit aan bij de huidige schooltuinboekjes zoals die in verschillende gemeentes en op scholen gebruikt worden en die de kinderen ook nog helpt te begrijpen ‘hoelang tijd duurt’. Onmisbaar bij het werken, zaaien, oogsten in een tuin, het koken met zelf geplukte groenten en idem voor het plannen van schoolwerk en het verdere (o.a.milieubewuste-) leven van een leerling, student,  volwassene.
•Schooltuin Uitleg  •Schooltuin Koken•Schooltuin Bladeren

Alles aandacht voor buiten   ğŸž
De enige echte Schooltuin- en Duurzaamheids PlanAgenda wordt op een vrolijke, kleurrijke en heldere manier vormgegeven. Iedere maand heeft een andere achtergrond die betrekking heeft op de groenten, planten, bloemen van die maand en werken in en om de (school-)tuin. Daarin ook leuke gezonde recepten, diertjes of dingen waar je op kunt letten in de natuur en hoe je zelf van elementen in de natuur voorwerpen of een spelletje kunt maken.

Duurzaamheid  🌿
Door de hele agenda heen wordt  aandacht geschonken aan hoe gaan we om met onze aarde, het milieu, duurzaamheid en de (directe) wereld om ons heen en de specifieke ‘Natuur & Milieu’ momenten zoals ‘warme truiendag’, dag van de aarde’, duurzame dinsdag’ of de ‘nacht van de nacht’.
•Schooltuin Zaaikalender •Schooltuin Water •Schooltuin Wormenhotel
De enige echte Schooltuin- en Duurzaamheids PlanAgenda
kan gebruikt worden door alle kinderen vanaf 10-13 jaar!  🐝

Hoe nu verder?
Scholen, gemeentes of organisaties die schooltuin-en/of duurzaamheidsprojecten hebben, bestellen DeEnige Echte Schooltuin- en Duurzaamheids Plan Agenda’s voor hun leerlingen/kinderen. Gemeentes of organisaties krijgen de mogelijkheid om op de eerste 16 bladzijden, of meer als dat nodig is, hun eigen informatie te plaatsen. Dit kan dan per project of leerjaar gespecificeerd worden. De naam van de gemeente of organisatie kan indien gewenst voor op de cover komen. Hier kan ook ruimte vrijgehouden worden voor de zelfgeschreven naam van de leerling. 🐜🐜🐜🐜🐜

De enige echte Schooltuin- en Duurzaamheids PlanAgenda  voor schooljaar 2020-2021  kost vanaf € 12,50. 🌺

•Schooltuin Agenda COEVER  •Schooltuin Groentes
Last but not least: 
de reguliere CitrusPers agenda's voor het Voortgezet Onderwijs sluiten qua tijdsplannings onderwijs naadloos aan bij De Enige Echte Schooltuin- en Duurzaamheids PlanAgenda die door een gemeente voor haar scholen besteld kunnen worden.
Zo komen de leerlingen altijd goed voorbereid aan in hun volgende schooljaar!  ğŸžÂ Â Â ğŸŒ¿Â Â  ğŸž

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Footer Text